De misleiding van calorieën tellen

* Deze gastblog is geschreven door William Cortvriendt.

We worden dagelijks geconfronteerd met het begrip calorieën in onze voeding. Het tellen van deze calorieën is echter misleidend en geeft een vertekend beeld.

Stel, je bezit contant geld afkomstig uit verschillende landen. Laten we zeggen dat je 300 euro hebt, 500 Britse ponden en 200 Noorse kronen. Vervolgens word je gevraagd hoeveel kasgeld je bezit waarna je de bedragen 300 + 500 + 200 optelt en als het antwoord geeft dat je 1.000 bezit. Iedereen zal deze rekensom en dit antwoord herkennen als grote nonsens. Immers een euro, Britse pond en Noorse kroon verschillen qua waarde en kunnen niet één op één worden opgeteld.

300 euro + 500 Britse ponden + 200 Noorse kronen = 1000

Toch is dit precies wat de voedingsmiddelenindustrie, overheden en vele diëtisten en artsen dagelijks doen met calorieën in verschillende voedingsmiddelen. Een calorie als eenheid om ons duidelijk te maken hoeveel energie de desbetreffende voeding voor ons lichaam bevat is namelijk onzinnig en misleidend.

De ene calorie is de andere niet

Velen van ons zullen bekend zijn met de hoeveelheid energie van voeding, die 4 calorieën per gram bedraagt voor zowel koolhydraten als eiwitten en 9 calorieën per gram voor vet. Door het aantal grammen aan koolhydraten, vet en eiwit in onze voeding met deze caloriewaarden te vermenigvuldigen wordt aldus het totale aantal calorieën van de maaltijd berekend en meestal gebruikt om te voorkomen dat je veel eet.

Echter, hoe raar het in eerste instantie ook moge klinken, de ene calorie in onze voeding is de andere niet en deze kunnen dus niet bij elkaar worden opgeteld! Dit begint al bij de vertering. Koolhydraten worden doorgaans heel efficiënt verteerd en in bruikbare energie omgezet zonder al te veel verlies. In sommige gevallen, zoals bij koolhydraten in vezelrijke voeding, is dat proces al minder energie efficiënt.

De ene calorie in onze voeding is de andere niet en deze kunnen dus niet bij elkaar worden opgeteld!

Nog veel meer energie kost het om een gram eiwit of vet te verteren. Gedurende het verteringsproces van eiwit tot aminozuren verliezen we bijvoorbeeld al gauw 30% van de oorspronkelijk energiewaarde. Indien ons lichaam daarna de aminozuren wil aanwenden voor energie, dan moeten deze eerst nog worden omgezet in glucose door een complex proces dat gluconeogenese wordt genoemd en dat opnieuw veel energie kost. Hierdoor levert eiwit slechts maximaal 2 calorieën per gram op en niet de altijd gehanteerde 4 calorieën.

Bovendien worden eiwitten en vetten in tegenstelling tot koolhydraten meestal niet rechtstreeks aangewend voor energie, maar worden doorgaans eerst gebruikt als bouwstof voor hersenweefsel, celmembranen, spieren en voor de synthese van allerlei biologisch actieve stoffen zoals enzymen, afweerstoffen en hormonen.

Al deze voortdurende opbouw en afbraak van weefsels, celmembranen en biologisch actieve stoffen kost ons lichaam energie. Het zal dus zelfs vaak zo zijn dat de eiwitten en vetten die ons lichaam uiteindelijk verbrandt een dermate lange stofwisseling in ons lichaam achter de rug hebben, dat uiteindelijk slechts een zeer klein deel als netto energie beschikbaar komt.

Bovendien wordt een deel van de eiwitten helemaal nooit aangewend als energie, maar in de lever afgebroken en door de nieren als ureum uitgescheiden. In bepaalde gevallen zullen de uit onze voeding afkomstige eiwitten en vetten dus dermate vaak binnen ons lichaam versleuteld zijn, dat daardoor de uiteindelijke bijdrage aan onze energiehuishouding soms niet eens positief is, maar zelfs negatief kan zijn.

De aard van de calorieën is belangrijker dan het aantal

Het bovenstaande is ook in diverse onderzoeken aangetoond. Zo is gemeten dat onze lichaamstemperatuur na een eiwitrijke of vetrijke maaltijd meer stijgt dan na een koolhydraatrijke maaltijd. Dit wordt veroorzaakt doordat de verschillende stappen in de stofwisseling van eiwitten en vetten energie kosten, die verloren gaan als warmte, terwijl de koolhydraten daarentegen efficiënt (dus zonder al te veel verlies aan warmte) kunnen worden omgezet in de opslag van vetweefsel.

Tevens is aangetoond dat zelfs de ene gram koolhydraat niet hetzelfde is als de andere. Het is gebleken dat snel verteerbare koolhydraten uit industrieel bereide voeding leiden tot minder energieverlies dan langzaam (en dus moeizamer) verteerbare koolhydraten zoals die bijvoorbeeld voorkomen in groente en fruit. Dit betekent dat een gram snel verteerbare koolhydraten meer bijdraagt tot uw (over)gewicht dan indien dit slechts langzaam verteerbaar is.

Dan is er nog een belangrijke andere reden waarom de ene calorie in voeding zo kan verschillen van een andere calorie. Het blijkt namelijk dat calorieën, die aanwezig zijn in natuurlijke vetten en eiwitten, zorgen voor een gevoel van verzadiging waardoor we vanzelf tijdig ophouden met eten.

Dit blijkt volledig anders te zijn bij calorieën in snel verteerbare koolhydraten die zorgen voor hoge pieken van glucose in het bloed. Deze hoge pieken worden altijd gevolgd door een hoge spiegel aan insuline die op zijn beurt zorgt voor een razendsnelle en overmatige daling van het glucose in het bloed met als resultaat dat we binnen een paar uur weer rammelen van de honger.

Deze bevindingen zijn volledig in overeenstemming met onderzoeken die laten zien dat overgewicht niet zozeer het gevolg is van het ons niet kunnen beheersen waardoor we teveel zouden eten, maar juist van het consumeren van industrieel gemanipuleerde koolhydraatrijke voeding.

Het zal dus duidelijk zijn dat een calorie geen geschikte eenheid is om de (netto) hoeveelheid energie van voeding aan te geven. Dergelijke gegevens op etiketten van verpakte voedingsmiddelen of in boeken en op websites over diëten geven u een vertekend beeld.

Het tellen van calorieën is sowieso overbodig als u de juiste voeding eet.

Het tellen van calorieën is sowieso overbodig als u de juiste voeding eet. De voeding die ik daarbij bedoel heeft geen label, maar is vers. Het betreft voeding waarvan ons lichaam door vele honderdduizenden jaren evolutionaire aanpassing aan de natuur heeft geleerd feilloos de netto energiewaarde van deze voeding correct in te schatten en ons tijdig een signaal te geven dat we verzadigd zijn.

Onderzoeken laten ook zien dat het omschakelen van industriële voeding naar verse en natuurlijke voeding ook de enige manier is om blijvend van overgewicht af te komen. Laat je niet voor de gek houden door loze claims op verpakte voedingsmiddelen en kies voor je eigen gezondheid!